Generalforsamling

Selskabets ordinære generalforsamling afholdes normalt ultimo januar på selskabets adresse i Avedøre. Selskabets navnenoterede aktionærer indkaldes automatisk efter gældende regler.