Generalforsamling

Generalforsamling

Selskabets ordinære generalforsamling afholdes normalt i januar på selskabets adresse i Hvidovre.

Selskabets navnenoterede aktionærer indkaldes automatisk efter gældende regler.

InterMail har pr. 10. november 2021 3.597.465 aktier a 5 kr. På generalforsamlingen giver hvert aktiebeløb på kr. 5 én stemme.

Indkaldelse til generalforsamling

Her vil indkaldelse samt bilag og blanketter til generalforsamlingen blive offentliggjort.