SAS

Case

SAS har valt att samarbeta med InterMail på grund av deras engagemang, övertygande kompetens och erfarenhet. InterMail tackar för förtroendet och hjälper idag SAS att förbereda sig för miljontals nya medlemmar i EuroBonus.

SAS utmaning

Charlotte Linder von Platen, chef för Member Communications, är ansvarig för programkommunikation till EuroBonus-medlemmarna. Så här säger hon om den största utmaningen: ”Vi måste leverera en bra upplevelse. Medlemmarna måste känna att de får något för sina poäng.”

Med SAS EuroBonus samlar resenärerna enkelt på poäng som de byter mot resor. Under de senaste åren har lojalitetsprogrammet utvecklats och SAS har ingått samarbeten med flera andra partner. Målgruppen har utvidgats till alla som är intresserade av att resa. Målet är fem miljoner medlemmar 2015 – en ökning med mer än 40 procent. Det ställer stora krav på logistik, teknik och tajmning. Alla medlemmar måste ha sina kort, poäng och erbjudanden i god tid på sitt eget språk och inget får gå fel.

  • Vi har en bra dialog och servicen är av hög kvalitet. Det finns mycket som kan gå fel: fel i filöverföringar, filer som inte kommer fram i tid osv. När jag ropar på hjälp, får jag den direkt.

    Charlotte Linder von Platen, chef för Member Communications, SAS

Vår lösning

InterMail har sedan 2011 hanterat kommunikationen till medlemmarna genom leverans av medlemskort och fysiska kampanjer.

”Vi skickar fler än 100 miljoner e-postmeddelanden och 600 000 kort varje år, Diamant-, Guld- och Silvermedlemmarna får kundtidningar, vi skickar sms och ibland skickar vi ut material tillsammans med våra partner. Allt material finns på sex olika språk och vi har 300 versioner av brev. Det är mina kollegors och mitt ansvar att innehållet är korrekt. Kunderna ger besked med en gång om något inte stämmer”, förklarar Charlotte Linder von Platen.

”Det är hjärtat i hela programmet att detta fungerar. Allt bygger på att man får sitt kort, drar det och får sina poäng.”

InterMail hanterar allt som stödjer medlemmarna: NFC-hantering, leverans av kort, programdialog och upp- och nedgraderingar. Det rör sig om stora mängder data, filhanteringar och överföringar mellan systemen. InterMail får alla filer på natten och ser till att korten präglas och att alla kuvert kommer ut som de ska. Charlotte Linder von Platen litar på InterMails kompetens.

 

”Vi har en bra dialog och servicen är av hög kvalitet. Det finns mycket som kan gå fel: fel i filöverföringar, filer som inte kommer fram i tid osv. Vi har till exempel sett att isländska tecken från andra leverantörer inte fungerar i hanteringen. Då får vi gå in och korrigera. När jag ropar på hjälp, får jag den direkt.”

Charlotte Linder von Platen berättar också om inköpsprocessen och den smärtfria implementeringen där SAS hade både en intern och extern projektledare: ”Vi behövde sänka våra kostnader och sökte därför efter ett lätthanterligt system där vi själva lätt kunde ändra i texten”, säger hon.

”Det är verkligen positivt när man tänker på den utvidgning vi står inför. Våra kunder uppvaktas från många håll, så det är viktigt att behålla medlemmarnas uppmärksamhet genom intressanta och tydliga erbjudanden som de tycker är tillräckligt fördelaktiga för att förbli lojala. Jag är mycket nöjd med InterMail och ser fram emot ett fortsatt samarbete.”

Om SAS EuroBonus

SAS EuroBonus-klubb grundades 1992 och har idag nästan 3,6 miljoner medlemmar spridda över hela världen.

SAS EuroBonus-medlemmar är flygbolagets mest lojala kunder och EuroBonus bidrar väsentligt till att medlemmarna väljer SAS. Som en stark intäktsmotor har EuroBonus-programmet därför också en hög prioritet för företaget.

Del på sociale medier

Kundcase med IM Campaign og IM Connect

Vill du att vi kontaktar dig?

Fyll i kontaktformuläret så hör vi av oss inom kort.