ISO & ISAE-certifiering

På InterMail har det högsta prioritet att skydda våra kunders och våra egna data, system och tjänster och vi tänker säkerhet i allt vi gör – från drift och utveckling till hur vi hanterar försäljning och marknadsföring.

För att säkerställa en kontinuerlig förbättring av InterMails säkerhetsnivå och datasäkerhet certifieras InterMail varje år inom ISO 9001 (kvalitetssäkerhet), ISO 27001 (informationssäkerhet) och ISAE 3000.

Med ISO & ISAE-certificeringen har InterMail åbnet op for at kunne håndtere en lang række nye kunder fra både det private og offentlige, der kræver en certificeret leverandør.  

ISO certificering

ISO 9001: Vi levererar solid kvalitet till våra kunder

ISO 9001 är ett kvalitetsledningssystem vilket gör att InterMail kan dokumentera att arbetsflöden och processer hanteras med stor kontroll. Det försäkrar kunderna om att tillförlitlig kvalitet levereras, kontinuerliga inspektioner genomförs och att arbetsflöden och processer ständigt förbättras till förmån för den totala produktionen.

ISO 27001: Hög och stabil data- och informationssäkerhetsnivå 

ISO 27001 är en standard för informationssäkerhetshantering. Certifieringen innebär att InterMail nu kan dokumentera en stabil hög nivå av data- och informationssäkerhet, oavsett om data finns tillgänglig som fysisk, digital eller talad information. Säkerhet är alltså en integrerad del av allt som pågår i verksamheten.

ISAE 3000: Vi behandlar kunders persondata utefter högsta standard

Med vår ISAE 3000 certifiering kan vi säkerställa att våra kunder förblir inom ramen för GDPR-bestämmelserna. Alla processer och procedurer är nedskrivna och följs till punkt och pricka, från mottagningen av data till behandling av produkt eller service.