RelationPlus

RelationPlus ger dig kundinsikt och skapar relevans, så att du kan målinrikta din kommunikation

För ju mer relevant information du har om dina kunder, desto mer träffsäker blir din individuella kommunikation till dina mest attraktiva kunder. Med andra ord:

Lär känna din kund, så att du kan skapa marknadsföring som träffar rätt – och fungerar!

På InterMail är dina kunder i centrum. För vi vet att en djup insikt i dina kunders individuella behov och beteenden är en av de viktigaste vägarna till starkare kundlojalitet och ökad försäljning.

Kontakta oss

Ett lojalitetsprogram som passar dina behov

Arkitekturen i RelationPlus är uppbyggd av moduler, som möjliggör utökning och är enkla att underhålla och du kan t.o.m. integrera mot dina nuvarande system utan problem genom API.

Med RelationPlus anpassar du din kommunikation och marknadsföring efter kundens behov och intressen. Du kan ändra dina budskap efterhand som kundens behov förändras, och du kan erbjuda produkter som passar kundens aktuella köpmönster. Vi kan sköta utbetalningar av bonus till dina kunder, oavsett om det rör sig om sparade bonuspoäng eller bonus som dras direkt vid köp. Vi kan också hjälpa till med att ge dina kunder ’rewards’, som t.ex. när en belöning ska ges i form av poäng eller rabattkuponger.

Kort sagt: En modulbaserad och fullständigt flexibel lösning, där du bara betalar för de funktioner och den kapacitet, som du behöver.

Features

Det är viktigt att kommunicera på den plattform, där kunderna är.

På InterMail vet vi, att en djup insikt i dina kunders individuella behov och beteenden är en av de viktigaste vägarna till starkare kundlojalitet och ökad försäljning. I dag finns det många som erbjuder datadriven marknadsföring, men till skillnad från de stora standardlösningarna, har vi specialiserat oss på att kunna erbjuda lösningar som passar just ditt behov – varken mer eller mindre.

Kontakt

Multichannel

Marketing Automation

Bonus / Rewards

Kundresor

Enkel onboarding/rekrytering

Trigger-baserad kommunikation

Lätt integrering med API

Personaliserad kommunikation

Familjemedlemskap

Sociala medier

Digitala bonusutskick

Analysverktyg

Enkel onboarding/rekrytering

Med ett lojalitetsprogram, kan du enkelt registrera nya medlemmar genom en app, hemsida, surfplatta eller i fysiska butiker.

Kundresor

Det är viktigt att du vet var i kundresan dina kunder befinner sig, så att du kan kommunicera ut rätt budskap, vid rätt tidpunkt.  Med ett lojalitetsprogram kan du målinrikta dina resurser och genomföra insatser ut från stadierna i kundens livscykel.

Marketing Automation

Automatisera din kommunikation för att optimera dialogen med kunderna och spara tid.

Personaliserad kommunikation

Ett enkelt sätt att få kundernas uppmärksamhet på är att skapa personaliserad kommunikation. Få kunden att känna sig speciell och viktig, så upplever du snart ett större intresse.

Bonus/Rewards

Ett bonussystem engagerar dina kunder.  Genom att din kund får ut något av att vara medlem, ökar du chanserna för att kunden blir lojal och inte en engångsköpare.

Multichannel

Det är viktigt att kommunicera ut det rätta budskapet över den eller de kanaler, som din kund själv väljer.

Lätt integrering med API

Du kan integrera mot dina nuvarande system utan problem genom API. Och systemet är skalbart, så att det enkelt kan utökas efterhand som din verksamhet växer.

Trigger-baserad kommunikation

Du kan skapa personaliserad kommunikation och anpassa erbjudanden ut från kundens tidigare beteenden och intressen, genom att använda transaktions- och beteendedata.

Familjemedlemskap

Knyta flera familjemedlemmar till samma huvudmedlemskap. På det här viset kan ni arbeta ännu bredare och mer effektivt med ert lojalitetsarbete.

Sociala medier

Målinriktade annonser via Facebook och Instagram. Välj ut en målgrupp bland era kunder
i RelationPlus 3 så kan ni visa dem utvalda annonser i deras Facebook-flöden.

Digitala bonusutskick

Schemalägga bonuskampanjer och programmera aktiviteter med bonusbesked och bonuscheckar. Utskicken kan göras genom samtliga kanaler som är registrerade.

Analysverktyg

Skapa effektivare kampanjer med bättre uppföljning. Via en överskådlig dashboard får ni en bred överblick och möjlighet att dyka ned i detaljer. Ni kan enkelt se vad som körs en viss dag och följa era KPI:er.

Visste du, att efter 10 köp har en lojal kund rekommenderat dig till 7 potentiella kunder?

Ju mer du vet om dina kunder, desto bättre kan du kommunicera med dem

Våra lojalitetsprogram hjälper dig att nyttja dina kunders fulla potential.

Med RelationPlus får du en tydlig överblick över varje enskild kund och kan målinrikta dina resurser och genomföra insatser ut från var i kundresan, dina kunder befinner sig. Närvaro är nämligen alfa och omega inom marknadsföring. Därför använder vi data till att lära känna dina kunder, så att du undviker att lägga tid på marknadsföring, som inte syns.

Fördelen med att kommunicera med utgångspunkt i data istället för magkänslor, är att du får en mycket mer precis bild av din kund. Och det är något en kundklubb kan hjälpa till att skapa. Ett väldrivet lojalitetsprogram kan ge dina kunder känslan av exklusivitet: ”Här handlar det om mig och mina behov!”.

Det är viktigt att du vet var i kundresan din kund befinner sig, så att du kan kommunicera ut rätt budskap, vid rätt tidpunkt.

Med ett lojalitetsprogram får du en tydlig bild över varje enskild kund och kan målinrikta dina resurser och genomföra insatser ut från de stadier kunder befinner sig i, i förhållande till sin köpresa.

Förutom att spara, göra urval och analysera din databas, kan du genomföra aktiviteter, som förlänger och styrker kundrelationer, och ger dig mer lojala kunder. Du kan identifiera vilka kunder i din kundklubb, som är mest lönsamma och dokumentera avkastningen för varje krona som investeras i marknadsföringsaktiviteter.

Kontakt
  • "InterMail har lyckats leverea i takt med Nordic Choices starka tillväxt under de senaste åren."

    Nicolay Corneliussen, Program Manager, Nordic Choice Hotels

  • "InterMail är vår samarbetspartner för drift och utveckling av vårt lojalitetssystem för Nordic Choice Club. Genom RelationPlus hanterar vi medlemmarnas bonuspoäng, medlemshistorik och kampanjer. "

    Nicolay Corneliussen, Program Manager, Nordic Choice Hotels

Kundklubb och en-till-en-kommunikation

Nordic Choice Hotels vet att när kampen om kunderna är hård är det en fördel att ha knutit starkara band till kunderna genom ett kundlojalitetsprogram. Tilsammans med InterMail fokuserar därför Nordic Choice Hotels helt på hur de kan optimera kundklubbenm så att medlemmarna får de bästa erbjudandena i rätt tid och samtidigt tjänar bonuspoäng varje gång de bokar övernattning.

Cases med RelationPlus

Tekniken bakom

Vill du veta mer om RelationPlus och hur systemet fungerar, kan du läsa mer genom att ladda ned vår guide.

 

Vi hjälper dig hela vägen

För att kunna samla ny kunskap och lära av dina erfarenheter, krävs det att du lyssnar till den respons du får från kunder. Vi har olika analyspaket med fokus på lönsamhet och lojalitet, som gör det möjligt för dig att agera på kunskap och därmed utvärdera dina aktiviteter.

Vi ger dig råd om vilka analyser som är mest relevanta i en viss situation. Alla analyser avslutas med rekommendationer om hur resultatet kan användas i din framtida kunddialog.

Kontakt

Vill du veta mer om RelationPlus?

Fyll i kontaktformuläret så hör vi av oss inom kort.

 

Vi har många nöjda kunder

Webbplatsen använder cookies för att förbättra din erfarenhet, utvärdera användningen av enskilda objekt på webbplatsen och för att stödja marknadsföring av våra tjänster. Genom att klicka på webbplatsen accepterar du webbplatsens användning av cookies.Læs mere her

OK