Ett modernt och visionärt företag med en lång historia

InterMails första affärsområde utgjordes av tillverkning av kuvert och postemballage, men så småningom expanderade verksamheten och idag erbjuder vi våra kunder ett brett utbud av tjänster inom avancerade kommunikationslösningar.

InterMail A/S bildades under namnet National Papir Industri A/S 1977. Fram till och med 1983 var företagets enda affärsområde tillverkning av kuvert och postemballage genom dotterbolaget Konvolutfabrikken Danmark A/S. År 1983 inleddes en expansion inom närliggande områden, dels genom självständig etablering och dels genom förvärv.

År 1995 börsnoterades företaget och ändrade samtidigt namn till National Industri A/S.

I och med ett flertal förvärv fram till 2004 utökades affärsområdena successivt. Man beslutade då att bolagets namn skulle ändras till InterMail A/S eftersom det bättre beskriver bolagets affärsområden tillsammans med det faktum att företagen nu löser våra kunders utmaningar med ett bredare produktutbud tvärs över företagen.

I januari 2007 köpte InterMail OP-Kuvert AB, den näst största kuverttillverkaren i Sverige och Finland. InterMail täcker idag omkring en tredjedel av den nordiska kuvertmarknaden.

I januari 2008 köpte InterMail det svenska företaget StroedeRalton, en erkänd leverantör av direktreklamkampanjer i Sverige, och tog därmed ett nytt och avgörande steg i förverkligandet av sin strategi om fortsatt expansion i Norden och förstärkning av det digitala affärsområdet.

1898

1946

1963

1977

1995

2004

2004

2007

2008

2009

2009

2012

2014

Kuvertfabriken grundas i Danmark

Stroede grundas i Göteborg

Ralton startar i Helsingborg

National Papir Industri etableras

Företaget börsnoteras

Företagets namn ändras till InterMail A/S

Stroede och Ralton fusionerar till StroedeRalton AB

InterMail köper den näst största tillverkaren av kuvert i Sverige och Finland, OP-Kuvert

InterMail köper det svenska företaget StroedeRalton AB

Lettershop Mailservice A/S och StroedeRalton AB går samman Nordisk division: InterMail Kommunikation

InterMail Graphic integreras med Lettershop Mailservice

Lettershop Mailservice ändrar namn till StroedeRalton A/S

Kuvert Division byter till en ny gemensam identitet under InterMail brandet