InterMail och e-Boks inleder ett nordiskt samarbete för att digitalisera och förbättra kommunikationen med kunderna. Samarbetet inleds kring ett antal strategiska kunder i Sverige.

Det nya samarbetet ger Intermails kunder tillgång till såväl säker digital envägskommunikation som tvåvägskommunikation. Detta  gör det möjligt att digitalt föra en säker dialog med kund, exempelvis hämta in nykundsinformation och komplettera en ansökan.

– För oss är e-Boks en viktig produkt att ha i portföljen när vi hjälper kunderna med digitaliseringsresan. Vi har sedan länge samarbetat med e-Boks på den Danska marknaden, nu tar vi detta till Nordisk nivå, säger Anders Ertmann, CEO InterMail.

e-Boks är sedan länge den ledande digitaliseringsaktören i Norden. e-Boks nordiska DNA möjliggör att arbeta med internationell verksamhet över gränserna, något som är särskilt viktigt för företag med kunder i flera nordiska länder.

– I Sverige pratar många om möjligheterna med digitalisering, men de flesta aktörerna har fortfarande pappersbaserade processer som tar lång tid att genomföra och kostar mycket pengar. Vi vill se till att företag kan digitalisera hela sin kunddialog oavsett var kunden befinner sig och samtidigt värna om miljön. Vi är jätteglada över nya samarbetet med interMail så att vi tillsammans kan hjälpa deras kunder, säger Mattias Svanberg Johansson, Sverigechef på e-Boks.

Mattias Svanberg Johansson, Sverigechef e-Boks
e-post: msj@e-boks.se, mobil: + 46 72 393 7578

Anders Ertmann, CEO Intermail
e-post: anders.ertmann@intermail.com  mobil +45 5116 1372

Om e-Boks
e-Boks är Skandinaviens ledande lösning för digital distribution och lagring av viktiga dokument, och har över 12 miljoner direkta och indirekta användare i Danmark, Finland, Irland, Norge och Sverige. e-Boks är tillgängligt från vilken pc eller smartphone som helst över hela världen. Under 2016 skickades över 368 miljoner dokument med e-Boks. Bland avsändarna finns kommuner, regioner och myndigheter, samt ett stort antal företag inom bank, försäkring, el, telekom och energi. e-Boks ägs av Nets och PostNord, och etablerades år 2001. Företaget har kontor i Köpenhamn, Oslo och Stockholm. Mer information finns på www.e-boks.com