Kommunikation

InterMail är genom dotterbolaget StroedeRalton en av de största leverantörerna av leveranstjänster, posthantering och IT-baserade lojalitetssystem i Norden. Kommunikationsavdelningen hjälper kunderna att optimera och automatisera deras direkta marknadskommunikation via alla distributionskanaler. Avdelningens främsta tillväxtområden utgörs av lojalitetslösningen Relation Plus samt faktura- och dokumenthanteringssystemet LET.

Kuvert

InterMail är den näst största aktören på den nordiska marknaden för kuverttillverkning och kuverttryck. Kuvertverksamheten tillverkar cirka 1 miljard kuvert om året. Tillverkningen sker i Oskarshamn (Sverige). Avdelningens främsta tillväxtområde utgörs av emballageprogrammet SkanPack som erbjuder produkter och kundanpassade lösningar för packning av alla typer av försändelser samt e-handel.