Kommunikation

InterMail är genom dotterbolaget StroedeRalton en av de största leverantörerna av leveranstjänster, posthantering och IT-baserade lojalitetssystem i Norden. Kommunikationsavdelningen hjälper kunderna att optimera och automatisera deras direkta marknadskommunikation via alla distributionskanaler. Avdelningens främsta tillväxtområden utgörs av lojalitetslösningen Relation Plus samt faktura- och dokumenthanteringssystemet LET.