Ny Head of Marketing ska expandera och positionera InterMail

Nyhet

Ny Head of Marketing ska expandera och positionera InterMail

InterMail tillsätter Emilie Elmgaard Jensen som ny Head of Marketing. Emilie kommer från en annan befattning på InterMail och har tidigare arbetat i byrå- och kommunikationsbranschen, där hon har jobbat med både digital och fysisk kommunikation och marknadsföring.

 

InterMail är ständigt under snabb utveckling där en stark marknadsföringsfunktion spelar en allt viktigare roll. Rekryteringen av Emilie Elmgaard Jensen som ny Head of Marketing kommer att bidra till att stärka InterMail i både Danmark och Sverige.

Emilie kommer från en annan position inom marketing på InterMail och har tidigare arbetat på mediebyrån IPG Mediabrands och på Bording. Hon har med sig erfarenheter från flera marknadsföringsdiscipliner, lead generation, strategisk kommunikation, inbound marketing och innehållsmarknadsföring. InterMails CEO, Anders Ertmann, välkomnar marketings ambitioner: ”Som B2B-företag är vi djupt beroende av vår starka säljorganisation, och för oss är marketing en minst lika viktig funktion för att vi ska uppnå våra ambitiösa tillväxtmål. Vi lever av att hjälpa andra företag med deras kommunikation, så vår egen marknadsföring och kommunikation måste vara av allra högsta kvalitet. Jag är helt säker på att Emilie med sitt kommersiella mindset och sin marknadsföringskompetens är rätt person att ta på sig uppgiften.”

Starkare digital kompetens i ledningsgruppen

Som Head of Marketing tar Emilie också plats i InterMails ledningsgrupp, där fokus ligger på att uppnå InterMails tillväxtmål och fortsätta den digitala resan. ”Jag är oerhört nöjd med att Emilie har accepterat de nya utmaningarna som en del av vår ledning. Om vi ska få våra digitala och pappersbaserade verksamheter att samverka bättre, är det viktigt att vi har starka kompetenser från båda områdena, och som digital infödd för Emilie med sig nya insikter och perspektiv. Under de senaste två månaderna har vi också förstärkt våra svenska och danska säljavdelningar med nya digitala kompetenser. Det kräver att även vår marketingavdelning står starkt digitalt”, säger Anders Ertmann, CEO för InterMail.

Fokus på värdeskapande marknadsföring

Som Head of Marketing kommer Emilie att stå i spetsen för InterMails marknadsföring och kommunikation, där hon kommer att sätta ramarna för kommunikationsstrategin, varumärkesstrategin och marknadsplanen, som ska positionera InterMail på marknaden och få företaget att växa. ”Jag är både glad och stolt över att få arbeta med vår branding, vår strategiska och interna kommunikation, och vår marknadsföring. Vi har många spännande produkter och lösningar på hyllan som jag ser fram mot att marknadsföra”, säger Emilie om sin nya position.

Emilie har en mastersexamen från Copenhagen Business School och en tydlig ambition för hur marknadsföringen ska få InterMail att växa: ”Hos oss är det oerhört viktigt att försäljning och marknadsföring kan samarbeta. Jag måste vara säker på att de leads som vi på marketing skapar är de rätta – och det vet jag bäst genom att ha en nära dialog med säljorganisationen. Vi måste veta vilka marknadsföringsaktiviteter som skapar värde och tillväxt för oss och utforma vår marknadsplan enligt det.”

Webbplatsen använder cookies för att förbättra din erfarenhet, utvärdera användningen av enskilda objekt på webbplatsen och för att stödja marknadsföring av våra tjänster. Genom att klicka på webbplatsen accepterar du webbplatsens användning av cookies.Læs mere her