Kundlojalitet för en digital generation – Benchmark Loyalty Stockholm

En rapport över utmaningar och lösningar kring kundklubbar och lojalitetsprogram.

För dig som på något sätt jobbar med relationsmarknadsföring!

Den 26 oktober 2016, höll vi vår årliga konferens Benchmark Loyalty på Fotografiska i Stockholm. En publik på närmare hundra deltagare, som kom från privat till offentlig sektor, lyssnade till föredrag av bland andra Charlotta Malmenback från Jula, Peter Callius från Kantar Sifo, Matilda Herrgårdh Helzén från SF Bioklubben och Fredrick Tallroth från Wrapp. Under dagen samlades vi för att gemensamt prata om frågor, utmaningar och lösningar kring kundklubbar och lojalitetsprogram. Stort tack till dig som var med och bidrog till alla värdefulla insikter!

Vi ser tre trender både på och utanför Benchmark Loyalty.

1) Mjuka belöningar samt ärlig och relevant kommunikation ger bättre resultat på lång sikt än rent ”sälj”.
2) Att kundklubben delar med sig av tips och kunskap som engagerar driver mer lojalitet jämfört med rena produkt- och priserbjudanden.
3) Kundkommunikation och kundservice flyttar också in i mobilen och in till sociala medier. Men för att passa in behöver du vara lyhörd och engagerad på plats.  Lyckas du med din relationsmarknadsföring så får du mycket utväxling på satsade pengar.

Rapporten berör följande:

  • Mobil marknadsföring
  • Sociala medier och socialt engagemang
  • Automatiserad kommunikation
  • Digital vs fysisk kommunikation
  • Belöningar

 

Med bonusar och relevanta budskap ska medlemmar lockas till att bli lojala. Samtidigt har lojalitetsprogrammen blivit så vanliga att konkurrensen är stenhård. Vi vet att det är en enorm utmaning att nå dina kunder via olika kanaler och samtidigt slå igenom mediebruset. Men vi vet också att möjligheterna är större än någonsin för att med precision nå medlemmarna på rätt sätt! Och ditt lojalitetsprogram HAR potential till att bli ännu mer framgångsrikt!