Kuvertering

Vi erbjuder säker och effektiv kuvertering med den senaste tekniken på området och vi har maskiner som passar för de flesta kuvertformat. Vi har också möjlighet att sampacka flera olika bilagor och utskick till dina mottagare, vilket sänker dina omkostnader för porto.

Inplastning

Inplastning är ett bra alternativ till kuvertering. Inplastning är optimalt både när du vill ha en förpackning som skyddar mot väder och vind och när du vill ha en elegant förpackning av ditt budskap. Väljer du plastfolie får du också större möjlighet att ha fler bilagor än i ett kuvert. Även ur porto- och miljösynpunkt kan plast vara ett bra alternativ, eftersom plast väger mindre än ett kuvert och kan tillverkas i koldioxidneutrala material.

Manuel packning

Ibland vill du att ditt budskap ska ”sticka ut” och väljer kanske därför ett kuvert med otraditionellt format eller lägger till material som inte passar för maskinell packning. Inga problem, då packar vi helt enkelt ditt budskap för hand istället. Vi packar både snabbt och säkert.

Bilageselektering

Våra kuverterings- och inplastningsmaskiner kan individualisera dina budskap till varje mottagare. Vi fördelar dina bilagor utifrån koder; det kan vare ett postnummer, en av dig fördefinierad kod för en målgrupp, sekvensstyrning eller kanske ett slumpvist urval. Vi hjälper dig med att ta fram och sätta på koden, i form av en streckkod eller liknande, på dokumentet.