Vi gör det så lätt som möjligt för dig att distribuera dina fysiska försändelser.

Målgruppsurval

Genom att förse din trycksak med en kod talar vi om för våra maskiner vilka bilagor som varje mottagare ska ha. Om det handlar om många olika segment eller olika tidsintervall delar vi upp dina adresser i relevanta grupper.

Robinson

När du köper nya adresser av oss avlägsnar vi automatiskt de kunder som har sagt nej tack till reklam.

Portooptimering

Vi hjälper dig att optimera dina försändelser, detta ger dig stora besparingar på porto. Vi arbetar med många olika distributörer som bla. Posten Bring / Citymail, 21 Grams, MTD och Portomus. Med vår hjälp får du den mest optimala lösningen och lägsta porto.

Postsortering av data

Dagens distributörer ställer många krav på hur försändelserna ska se ut. De ska vara sorterade och buntade i en bestämd ordning så att varje brevbärare får sin post på ett särskilt sätt. Vi har särskilda rutiner för varje enskild distributör och när du har valt distributionskanal sorterar vi filerna och den fysiska posten.

Streckkoder

Vi sätter streckkoder på de enskilda bilagorna. Streckkoderna ser till att packningsmaskinen vet vilken bilaga som ska packas i vilken försändelse. Vi sätter även på streckkoder som är till för distributörerna och säkerställer maskinell sortering och returposthantering.

Hushållsmatchning

Om det i ett hushåll finns flera som ingår i din målgrupp kan du minska dina omkostnader genom att enbart skicka till en person. Med hushållsmatchning gör du stora portobesparingar.