”InterMail har varit en viktig pusselbit i våran utveckling”, säger Sara Hällgren, chef JulaClub. ”Vi kan redan idag se att köpfrekvenserna ökar, att de kommer in oftare än andra kunder.”