seminar, 12. juni 2019

Emotional branding och moderna arketyper för marknadsföring och strategi

Lär dig hur du med moderna arketyper kan arbeta strategiskt med emotionella och psykologiska drivkrafter för marknadsföring och kommunikation med starka kundupplevelser som mål.