Paperipalvelus och InterMails starka samarbete förankras i en gemensam förståelse av att ett företags verksamhet ska genomsyras av ärlighet, trovärdighet och ett genomgripande fokus på service.

Om Paperipalvelu

Det finska företaget Paperipalvelu grundades av Elis Harmelan 1948. Harmelan började med att sälja papper och traditionellt kontorsmaterial, och företaget visade sig snart vara en bra affär och har vuxit stadigt sedan dess. Företaget sysselsätter idag cirka 100 medarbetare och har en omsättning på närmare 30 miljoner euro.

Paperipalvelu har sedan länge tagit steget in i den moderna tiden. Idag levererar Paperipalvelu office supply-lösningar, från traditionella kontorsprodukter till komplexa IT- och audiovisuella lösningar och tjänster, till alla typer av företag och organisationer i hela Finland. Trots dessa förändringar är det fortfarande företagets kärnvärden – ärlighet, trovärdighet och starkt fokus på service – som utgör företagets grund.
Paperipalvelus utmaning

De tekniska framstegen under de senaste årtiondena har satt sina tydliga spår på marknaden för kontorsmaterial. ”I framtiden måste vi vara proaktiva och skapa en dialog med våra kunder om deras behov. I nära samarbete måste vi, tillsammans med kunden, nå fram till de bästa möjliga lösningarna. Vi har aldrig hävdat att vi kan lösa alla våra kunders behov men vi satsar helhjärtat på att identifiera behov för att bedöma om vi är rätt företag för uppgiften”, säger verkställande direktör Jere Koskimo.

Vår lösning

Intermail levererar kuvert till Paperipalvelu och Jere Koskimo berättar att samarbetet fick en mycket positiv start.

”InterMail var från dag ett duktiga på att utmana de befintliga arbetsrutinerna. De skapade en slimmad och effektiv supply chain där kostnaderna verkligen reducerats och effektiviserats.

Vår ambition är att vara den mest eftertraktade leverantören i Finland. Det är inget nytt. Det nya är att vi vill ha och behöver ett större fokus på det växande Home Office-segmentet – de små privatkunderna.”

Med hjälp av en ny onlinelösning har Paperipalvelu gjort det möjligt för mindre företag att beställa kundanpassade produkter enkelt, flexibelt och snabbt. InterMail spelar en viktig roll som underleverantör på kuverten. De onlinebaserade ordrarna, som blir fler och fler, ställer stora krav på anpassningsförmåga och flexibilitet hos Paperipalvelus

underleverantörer.

Det är denna värdegemenskap som Jere Koskimo ser som den grundläggande orsaken till det goda samarbetet mellan Paperipalvelu och InterMail.

”Om jag var tvungen att bara uppge en anledning till att samarbetet med InterMail har varit så positivt är den att båda företagen är serviceinriktade och inte lovar mer än de kan hålla”, säger Jere Koskimo, verkställande direktör på Paperipalvelu.