Falck Secure valde 2008 att förlägga sin kundkommunikation till InterMail på grund av vår breda kompetens inom detta områdevilket innebär bl a leveranssäkerhet och precision. Samarbetet har utvecklats för varje år och idag ser InterMail till att Falck Secure löpande kan kommunicera med sina flera miljoner kunder.

 

Om Falck

Falck-koncernen grundades i Köpenhamn 1906 och finns idag representerat i 46 länder på fem kontinenter inom fyra affärsområden: Assistans, Räddning, Healthcare och Safety Services. Koncernen har fler än 32 000 anställda och omsätter cirka 13 miljarder kronor.

Falck Secure AB ingår sedan 2010 i Falck-koncernen och har lång erfarenhet av stöldskydds-, registrerings- och försäkringskoncept. Falck hjälper sina kunder i hela Norden med att förebygga, begränsa och återställa skada eller förlust på kundens egendom genom att tillhandahålla trygg och säker service dygnet runt.

 

Falcks utmaningar

Johanna Ahlberg har som marknadschef på Falck bland annat ansvar för DM-kommunikationen och övriga utskick som sänds. Förutom DM-kampanjer skickar företaget löpande ut tryckt kommunikation i form av förnyelser och försändelser med beställt material. Så här säger Johanna om att hålla fokus på hela processen: ”Vi strävar hela tiden efter att kommunicera i enlighet med våra värdeord ”Trygghet i vardagen” till våra kunder och partner. Det betyder att mottagaren alltid ska ta emot det de har beställt i rätt tid och på rätt sätt. All vår kommunikation ska genomsyras av trygghet och säkerhet, så det är av yttersta vikt att våra kunder och partner får samma upplevelse och känsla via våra utskick. Detta ställer naturligtvis väldigt höga krav på våra leverantörer”.

 

Samarbetet med InterMail

”Idag skickar Falck försändelser till hela Norden, både enskilt och tillsammans med våra partner. Förutom kampanjerna landar vi på cirka två miljoner tryckta utskick om året. Vårt material finns på alla nordiska språk och vi har en stor variation i både material och brevmallar för att tillgodose våra partners och kunders önskningar. Vi har under åren arbetat hårt tillsammans med InterMail för att förädla och effektivisera processerna så att de blir så nordiska som möjligt, men det ska inte förnekas att det fortfarande innebär en viss lagerhållning och en hel del logistisk tajmning. Allt ska fungera problemfritt i alla processer och det ska inte vara möjligt att något går fel i slutprocessen, så det är något vi lägger extra tankekraft på” säger Johanna Ahlberg.

InterMails ansvar är att erbjuda ett tryggt och flexibelt produktionsflöde som passar Falck Secures koncept och företag. InterMail tillhandahåller tjänster inom fysisk DM-produktion, löpande ad hoc-kampanjer, leverans av trycksaker och projektledning.

Vi administrerar och säkerställer kvaliteten på adressfiler som kommer från Falcks system, hanterar textflätning i både löpande utskick och kampanjutskick, postsortering och feedback på nyckel-id.
Vi producerar och trycker diverse kampanjmaterial, fakturor, kravbrev, förnyelser av nyckelbrickor, erbjudanden, servicekallelser och välkomstbrev. Vi står även för maskinell kuvertering, manuell packning av mappar med diverse innehåll samt lagerhållning. Utskicken sker löpande varje vecka.

”För oss är det mycket viktigt att ha en snabbtänkande, flexibel, trygg och stabil leverantör med en mycket hög servicenivå som förstår hur viktigt det är med rätt kommunikation i rätt tid”, säger Johanna Ahlberg, marknadschef på Falck. ”Vi har ett fantastiskt samarbete med vår Account Manager på InterMail där vi ständigt strävar efter att utveckla och förbättra våra utskick och rutiner. Att få all den kompetensen samlad på en plats tillsammans med leveranssäkerhet och stort engagemang innebär en stor trygghet för oss. Det är därför vi kan förmedla känslan av ”Trygghet i vardagen” genom våra utskick”.