Pappers- och förpackningsleverantören Antalis och InterMail ingick i juni 2016 ett strategiskt partnerskap. Med vår OPUS-serie, utökar Antalis sitt sortiment av lokalt producerade kvalitetskuvert. Samtidigt har vi tillgång till Antalis förpackningslösningar.

Antalis utmaning

Antalis ställer höga krav på att deras samarbetspartner uppfyller Antalis policy om miljö och samhällsansvar. Antalis sålde under 2015 1,7 ton papper och oavsett storlek och volym är de inom branschen tvungna att förhålla sig till miljöfrågor och säkerställa en ansvarsfull produktion och hantering i samband med bl.a. leverans och transport.

Dessutom behövde Antalis en leverantör som kunde uppfylla slutkundernas behov av ett bredare sortiment av standardmässiga kvalitetskuvert, som Madeleine Eklund, Skandinavisk Product Manager hos Antalis uttrycker det: ”Vi har många kunder som behöver skicka brev till utlandet, så det är en stor fördel – ja faktiskt en nödvändighet – för oss att kunna erbjuda ett brett sortiment som OPUS eftersom fönsterkuverten skiljer sig mycket åt från ett land till ett annat.

Lösningen

Enligt Madeleine Eklund är leverantörsbytet dessutom
ett strategiskt och naturligt steg i riktning mot att kunna erbjuda sina kunder svensktillverkade kuvert av högsta kvalitet.

Ett svensktillverkat produktsortiment är helt i linje med vår strategi och tidsandan då många efterfrågar lokalt producerade produkter, miljöhänsyn och säkra leveranser. Och här lever InterMail och deras OPUS-serie verkligen upp till våra krav på relevanta ISO-certifieringar och användning av råvaror. Dessutom är produkten Svanen-märkt och lokalt producerad, vilket sparar oss en hel del transporter som är en av de största ”syndarna” i vår värdekedja.

Antalis och InterMails produktsortiment och -lösningar kompletterar varandra optimalt. Förutom att vi nu kan
erbjuda våra kunder lokalt producerade kvalitetskuvert kan vi också avsätta våra förpackningslösningar på InterMails marknader, och dessutom får vi som företag en partner som bedriver ett omfattande miljöarbete och ger god service – därtill upplever vi en hög leveranssäkerhet. Detta är en utmärkt strategisk matchning och vi är hittills mycket nöjda med samarbetet”, avslutar Madeleine Eklund.

Om Antalis

I Sverige har Antalis funnits i mer än 100 år under deras tidigare namn Svenskt Papper och Map. Antalis i dess nuvarande form grundades år 2007 som ett resultat av fusioner av ett 40-tal internationella distributörer över hela världen. Världen över har de 5 585 anställda, 120 000 kunder och en marknadsandel i Europa på 20 procent.

Försäljningen i de nordiska länderna utgjorde 250 miljoner euro under 2015, varav 65 miljoner euro utgör försäljningen i enbart Sverige. Sortimentet omfattar cirka 20.000 artiklar och det finns totalt sex lager i Norden.

Leveransservice har hög prioritet för Antalis, som levererar flera gånger om dagen och leveranstiden är ofta bara några timmar.