Byrån

Relations- och dialogbyrå med specialisering inom datadriven kommunikation

 

KONTAKTA OSS

Vi är en ung byrå, men allt annat än oerfarna

IM Loyal är InterMails relations- och dialogbyrå. Vi knyter ihop analys, strategi, taktik och kreativa koncept och ger samtidigt råd om val av medier och kanaler. Vi kartlägger kundresan med hjälp av data och använder en kombination av teknik och kreativitet för att utveckla en effektiv kunddialog. Genom att sända rätt budskap till rätt målgrupp, vid rätt tidpunkt och i en kanal som kunden själv väljer, gör vi kommunikationen direkt och personlig.

Välj en eller knipsa hela raden

Som kan du välja oss som leverantör för en eller flera produkter. Vi löser små och stora uppgifter för små och stora kunder.

Föranalys

Vi analyserar din organisations beredskap att uppfylla ert löfte till kunden genom att skapa överblick och dokumentation av er förmåga, era resurser och er IT-kapacitet.

Data

Vi kartlägger, analyserar, drar slutsatser av och prioriterar de relevanta data som kan stödja er kunddialog

Strategi

Vi systematiserar kunskap, insikter och resurser i en strategi som ger riktning, effektiv prioritering och en roadmap för genomförandet.

Digital transformation

Vi hjälper dig att skapa ditt digitala Center of Excellence setup, och kan rådge dig om, hur din affärsstrategi, tekniska system och marknadsföringsinsatser kan bindas samman bättre.

Kreativ strategi

Vi översätter affärsstrategin till en kreativ strategi, så att ni kan lyckas med implementeringen och kan använda data till att skapa riktade kommunikationskoncept.

Brand Governance

Vi samlar in data om dina kunder och definierar, med hjälp av ett unikt psykologiskt analysverktyg, dina emotionella drivers. Den kunskapen gör det möjligt att arbeta med brand governance på en ny nivå.

Koncept

Vi översätter data, insikter och strategi till kreativa koncept och utarbetar riktade kampanjer i alla medier.

Grafisk design

Vi hjälper till med branding, och kreativ utformning – eller arbetar utifrån era befintliga design guidelines – och utgår från den goda, kreativa idén och strategin.

Medierådgivning

Vilka kanaler ska ni använda och när ska den enda eller andra kanalen användas? Vi ger råd om val av målgrupp och medieköp och utför via relevanta plattformar.

Utförande

Vi utför era kampanjer över alla medier och kanaler, digitalt såväl som fysiskt. Vi samlar in data om era kunder i alla kanaler och distribuerar kommunikation till era kunder i alla kanaler.

Utvärdering

Vi följer obligatoriskt upp era aktiviteter, analyserar och drar slutsater. Vi förmedlar slutsatser och ger rekommendationer till er så att ni kan mäta och dokumentera effekterna av era marknadsföringsinvesteringar.

System

Vi bistår med opartisk rådgivning om val av system, oavsett om det gäller redskap för kampanjstyrning och marknadsautomatisering eller system för kundlojalitet och mejlutskick. Vi dimensionerar alltid lösningarna efter era behov.

Strategi, analys och dimensionering

För att ha en trovärdig dialog, som är direkt och äkta, är det avgörande att ni kan leverera på det löfte som ni ger till kunderna när ni ber om en relation med dem. Därför lägger vi stor vikt vid att er organisation har ordentligt på fötterna. Vi arbetar med ett antal verktyg och analyser som säkerställer att ni kommer i mål. Det skapar värde både för er och för era kunder. Ofta upplever vi att det krävs ett större eller mindre analysarbete när man vill ta fram ett kvalificerat fundament för en äkta kunddialog. Vi kartlägger behov, genomför analyser, drar slutsatser och prioriterar uppgifter, så att allt sammantaget bidrar till att berika er kunddialog. Vi systematiserar kunskap, insikter, förmågor och resurser till en strategi som ger riktning, effektiv prioritering och inte minst en roadmap för implementeringen. Ett steg i taget så att vi hela tiden är säkra på att både er egen organisation och era kunder är med på resan. Utan dokumenterade effekter får man ingen budget. Vi ser till att beslutsunderlaget för alla lojalitetsåtgärder och de förväntade effekterna dokumenteras genom affärsfallen, baserat både på kvalificerad input och på vår mångåriga erfarenhet.

Konsumentförståelse och strategi genom unika psykologiska analysmodeller

Om ett företag ska lyckas på lång sikt är det viktigt att ha starka, igenkännbara och konsekventa varumärkesegenskaper. Varumärket behöver en personlighet som konsumenterna kan relatera till och knyta an till. Det måste vara mänskligt och inte enbart vädja till konsumenternas förnuft utan även till deras känslor. Det här gäller för både B2C och B2B.

Vi förstår hur konsumenter kommunicerar. Vi utvecklar varumärkesstrategier och kreativa koncept med hjälp av psykologiska analysmodeller, datavetenskap och den senaste tekniken, alltid med syftet att engagera dina kunder i olika kanaler.

Vår unika psykologiska analysmodell har tagits fram i samarbete med Nancy Krieger, doktor i psykologi och Jungiansk analytiker. Genom att hitta mönster i data skapar den psykologiska profiler som hjälper er att förstå era kunder och hur ni ska kommunicera med dem. Det är en metod som skär djupare än ren segmentering. Den visar hur ni kan kommunicera inte bara era rationella värden utan – viktigare ändå – även era känslomässiga värden.

Kreativa koncept, grafik och text

Vi arbetar analytiskt med data, kundinsikter och strategi och utvecklar kreativa koncept som stöttar kundresan och era kunders kontaktpunkter. Vi anpassar kommunikationen till alla kanaler och gör riktade kampanjer i alla medier. Kort sagt erbjuder vi allt som ni kan förvänta er av en dialogbyrå. Grafisk design, branding, artwork och text – vi löser både små och stora uppgifter och arbetar lika gärna utifrån er nuvarande profil som vi hjälper till med utformningen av en ny visuell identitet.

Analys, segmentering, val av målgrupp och medieköp

De flesta företag är intresserade av att få mer insikt och kunskap om sina kunder och sedan använda data på ett mer intelligent sätt för att skapa mervärde, inte bara för kunderna utan också för företaget själv. Vi kan analysera och spåra användarnas beteende på er webbplats eller webbshop. Vi använder dessa insikter för att tillsammans lägga upp en strategi för hur ert företag kan få optimal uppmärksamhet. Vilka kanaler ska vi utföra i, och när ska de enskilda kanalerna användas i förhållande till kundresan? Vi ger råd om segmentering, målgruppsval och medieköp, och vi utför det hela via relevanta plattformar.

Strategi, koncept og design

Jesper Vagtel Johansen

Sales Director

+45 2220 1975

Vill du veta mer om Byrån?

Fyll i kontaktformuläret så hör vi av oss inom kort.

 

Webbplatsen använder cookies för att förbättra din erfarenhet, utvärdera användningen av enskilda objekt på webbplatsen och för att stödja marknadsföring av våra tjänster. Genom att klicka på webbplatsen accepterar du webbplatsens användning av cookies.Læs mere her

OK