30. augusti 2018

Administrativ kommunikation på mottagarens villkor

Kommunikation fungerar bäst när den sker på mottagarens villkor. Det vet de flesta av oss rent intuitivt, men vad innebär det när det gäller administrativ kommunikation, som fakturor?