Bilag 1: Vedtægter. Ekstraordinær generalforsamling 2. juni 2022

Indkaldelse til Generalforsamling