Persondatapolitik

Persondatapolitik for Besøgende på hjemmeside

Relateret til processen Hjemmeside

InterMail, Stamholmen 70, 2650 Hvidovre Danmark

Version 1.0

Denne version er senest opdateret den 4/13/2018.

Persondata politik for Hjemmeside

Som led i vores forretning indsamler InterMail visse persondata til brug for vores proces Hjemmeside, specifikt relateret til de følgende personer:

Proces Hjemmeside

 • Besøgende på hjemmeside

Denne politik beskriver hvorledes InterMail indsamler persondata, til hvilket formål disse persondata bliver anvendt samt hvorledes InterMail behandler sådanne data.

Denne politik indeholder lovpligtige informationer vedrørende InterMail’s persondatabehandling. Såfremt du som Besøgende på hjemmeside har spørgsmål til behandlingen af dine data, eller du ønsker at håndhæve dine rettigheder i henhold til persondatalovgivningen bedes du kontakte InterMail ved hjælp af kontakt detaljer i denne politik. Du kan i denne politik ligeledes finde information omkring dine rettigheder som registeret i denne persondata politik.

Indsamling af data

InterMail indsamler persondata relateret til Besøgende på hjemmeside. Disse persondata er kategoriseret som:

For Besøgende på hjemmeside

 • E-mail
 • Navne
 • Online identifikator/cookies
 • Telefonnummer
 • IP-adresse

InterMail indsamler data direkte fra den registrerede person via: Indtastet på hjemmeside, Indsamlet på hjemmeside

Såfremt data er indsamlet med samtykke fra den registrerede/dig kan samtykket trækkes tilbage.

Trækkes et samtykke tilbage stoppes alt fremtidig behandling af de persondata som er omfattet af samtykket.

Formålet med behandlingen af persondata

InterMail behandler persondata med henblik på; For Besøgende på hjemmeside

 • Salg af varer og tjenesteydelser til kunder
 • Opnået samtykke fra personen
 • Statistisk information for at optimere vores website

Såfremt formålet med selskabs persondatabehandling ændre sig vil dette blive kommunikeret til de registrerede/dig inden en sådant ændret formål træder i kraft. En sådan kommunikation vil oftest bestå af en opdatering af denne politik.

Sletning af persondata

InterMail behandler persondata for følgende personer ”Besøgende på hjemmeside” så længe det er relevant for det formål hvortil data er indsamlet. Persondata er slettet når formålet med behandlingen er fuldført.

Specifikt betyder det at persondata opbevares og behandles i følgende periode: For Besøgende på hjemmeside, Salg af varer og tjenesteydelser til kunder

 • E-mail: Ved framelding af nyhedsbrev
 • Navne: Ved framelding af nyhedsbrev
 • Online identifikator/cookies: Bliver ikke slettet
 • Telefonnummer: Ved framelding af nyhedsbrev
 • IP-adresse: Bliver ikke slettet

For Besøgende på hjemmeside, Opnået samtykke fra personen

 • E-mail: Ved framelding af nyhedsbrev
 • Navne: Ved framelding af nyhedsbrev
 • Telefonnummer: Ved framelding af nyhedsbrev

For Besøgende på hjemmeside, Statistisk information for at optimere vores website

 • Online identifikator/cookies: Bliver ikke slettet
 • IP-adresse: Bliver ikke slettet

Anvendelse af data behandlere

InterMail anvender leverandører og samarbejdspartnere i forbindelse med behandlingen af

persondata. Sådanne “data processors” behandler udelukkende data i henhold til instruks fra InterMail. InterMail anvender følgende data behandlere i forbindelse med ovenstående formål med persondata behandlingen.

 • Egen IT-afdeling
 • APSIS
 • Google

Overdragelse af persondata

InterMail overdrager i visse tilfælde persondata til tredjeparter. For Besøgende på hjemmeside

 • Salg af varer og tjenesteydelser til kunder: Ingen
 • Opnået samtykke fra personen: Ingen
 • Statistisk information for at optimere vores website: Ingen

Udover de parter nævnt i det ovenstående videregives persondata kun i de tilfælde hvor InterMail er forpligtet hertil ved lov, herunder overholdelse af persondataforordningen samt andre landespecifikke databeskyttelses love.

Rettigheder for den registrerede

I henhold til persondata loven og EU persondata forordning har den registrerede person (”Du”) visse rettigheder vedrørende InterMail s indsamlede persondata omkring personen. Disse rettigheder er:

Indsigtsret – Du har, under visse forhold, ret til indsigt i de data som InterMail opbevarer om din person

Ret til berigtigelse af data – Du har ret til at rette fejl eller mangler i de data som InterMail behandler om dig

Ret til sletning – Du har, under visse forhold, ret til at få slettet personoplysninger om din person. Bemærk at de fleste lovlige behandlinger af persondata ikke er omfattet af denne rettighed. Såfremt du har givet samtykke til behandling af dine persondata, kan du trække dit samtykke tilbage, hvorved relaterede data slettes.

Ret til begrænset behandling – Du har i visse tilfælde ret til at suspendere behandlingen af dine persondata. Dette vil være gældende såfremt rigtigheden af data betvivles, hvis du ønsker kopi af ulovligt behandlede

data og dermed ikke ønsker disse slettet, hvis du har behov for længere opbevaring af data end InterMail s formål tilsiger eller hvis du bestrider [selskabs] ret til at behandle dine data og en sådan tvist ikke er afgjort.

Ret til dataportabilitet – Du har, i visse tilfælde, ret til at modtage de persondata som InterMail har indsamlet omkring din person i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format, såfremt du ønsker dine persondata overført til en anden data ansvarlig

Indsigelsesret – Du har ret til, i visse tilfælde, at gøre indsigelse mod behandlingen af dine persondata. Hvis du gør indsigelse mod behandlingen af dine data, vil disse ikke længere blive behandlet, med mindre der er vægtigt legitime grunde hertil, eller behandlingen er nødvendig for fastlæggelse eller forsvar af et retskrav. Såfremt dine data behandles til brug for direkte markedsføring, kan du til enhver tid gøre indsigelse herimod, hvilket medfører et stop for en sådan behandling.

Udøvelse af rettigheder

Disse rettigheder følger af EU persondata forordningen og/eller lokal lovgivning. Disse rettigheder er ikke absolutte rettigheder, men rettigheder du kan udøve alt efter hvorledes persondata behandles af InterMail.

Ønsker du af udøve ovenstående rettigheder bedes henvendelser ske via InterMail s kontaktperson eller DPO, ved at bruge kontaktinformationen i denne politik.

InterMail vil vurdere de enkelte henvendelser hurtigst muligt.

Såfremt du ønsker at klage over behandling af dine persondata til en ekstern myndighed, skal sådanne klager fremsendes til tilsynsmyndigheden i dit EU hjemland. I Danmark vil dette være Datatilsynet.

Automatiske afgørelser og profilering

InterMail anvender de registreredes persondata til profilering eller som udgangspunkt for automatiske afgørelser.

De data som anvendes til automatiske afgørelser, er følgende:

De data som opbevares og anvendes til profilering, er følgende: Ingen

Såfremt du ikke ønsker at være genstand for automatisk afgørelser og/eller profilering, kan du henvende dig til InterMail’s kontakt person jf. denne politik med ønsket om menneskelig indgriben for på den måde bestride de automatiske afgørelser og/eller profilering.

Sikkerhed

Sikkerheden omkring dine persondata er vigtigt for os. Vi følger tidssvarende standarder for at beskytte de persondata som er håndteret af os i henhold til de risici relateret til sådanne data og vores behandling heraf. Hvis du har spørgsmål omkring sikkerheden omkring dine persondata, kan du kontakte os via kontaktinformation indeholdt i denne politik.

Kontaktinformation

InterMail kontaktperson for persondata

Persondataansvarlig InterMail:
+45 3966 0922
info@intermail.com

InterMail Data Beskyttelses Officer (DPO)

InterMail har ingen data beskyttelses officer, kontakt venligst selskabets kontaktperson for persondata.