En moderne og visionær virksomhed med en lang historie

InterMails første forretningsområde var fremstilling af konvolutter og postemballage, men gradvis er forretningsområderne blev udvidet, så vi i dag tilbyder vi vores kunder en bred vifte af services inden for avancerede kommunikationsløsninger.

InterMail A/S blev etableret under navnet National Papir Industri A/S i 1977. Frem til 1983 var virksomhedens eneste forretningsområde fremstilling af konvolutter og postemballage gennem dattervirksomheden Konvolutfabrikken Danmark A/S. I 1983 startede en ekspansion i relaterede områder, dels gennem selvstændig etablering, dels gennem opkøb.

I 1995 blev virksomheden børsnoteret og skiftede samtidig navn til National Industri A/S.

Efter opkøbet af en række virksomheder frem til 2004, hvor forretningsområderne gradvist blev udvidet, blev det besluttet at ændre selskabets navn til InterMail A/S, der bedre beskriver selskabets forretningsområder, samt det faktum at selskaberne nu i højere grad løser vores kunders udfordringer med en bredere produktpalette på tværs af selskaberne.

I januar 2007 købte InterMail den næststørste producent af konvolutter i Sverige og Finland, OP-Kuvert AB. InterMail dækker i dag omkring en tredjedel af det nordiske konvolutmarked.

I januar 2008 købte InterMail den svenske virksomhed StroedeRalton, en anerkendt udbyder af Direct Mail-kampagner i Sverige, og tog hermed et nyt og afgørende skridt i realiseringen af sin strategi om fortsat ekspansion i Norden og styrkelse af det digitale forretningsområde.

1898

1946

1963

1977

1995

2004

2004

2007

2008

2009

2009

2012

2014

Konvolutfabrikken grundlægges i Danmark

Stroede grundlægges i Göteborg

Ralton starter i Helsingborg

National Papir Industri etableres

Virksomheden børsnoteres

Selskabets navn ændres til InterMail A/S

Stroede og Ralton fusionerer til StroedeRalton AB

InterMail opkøber den næststørste producent af konvolutter i Sverige og Finland, OP-Kuvert

InterMail køber den svenske virksomhed StroedeRalton AB

Lettershop Mailservice A/S og StroedeRalton AB indgår i fælles Nordisk division: InterMail Kommunikation

InterMail Graphic integreres med Lettershop Mailservice

Lettershop Mailservice skifter navn til StroedeRalton A/S

Konvolutdivisionen skifter til ny fælles identitet under InterMail brandet