Offsettryk – oplag op til ca. 100.000

Offsettryk på færdige konvolutter er den mest anvendte form for tiltryk af konvolutter i oplag op til ca. 100.000. Vi disponerer over en betydelig kapacitet til offset tiltrykning i 1 til 4 farver både i Danmark og Sverige.

Flexotryk – oplag over 100.000

Flexotryk er et særdeles økonomisk alternativ, såfremt der er tale om store oplag over 100.000. Flexotrykning udføres samtidig med selve fremstillingen af konvolutterne i én arbejdsgang. Vi kan trykke i flexo op til 5 farver udvendigt.

Arktryk – mindre oplag

Arktrykte konvolutter er et godt alternativ på mindre oplag af konvolutter specielt når det gælder trykopgaver, hvor der ønskes 4 farvet tryk helt til kant eller fremstilling af konvolutter af tiltrykte ark eller af specialpapir i mere specielle formater.

Digital tryk – mindre oplag og variable data

Små oplag og små oplag med individualiseret tryk produceret med inkjet- eller laserteknik. Muliggør variable adresser og farvebilleder. Særligt rettet mod DM og kampagner.