FSC

Mærkningsordningen FSC er et internationalt samarbejde mellem grønne organisationer, oprindelige befolkningsgrupper, fagforeninger, skovejere og trævirksomheder. Missionen er at fremme miljømæssig, social og økonomisk ansvarlighed i forbindelse med skovdrift.

Miljømæssig ansvarlighed

FSC-mærket er en sikkerhed for, at skove drives bæredygtigt, og at der ikke fældes mere træ, end skovene kan nå at reproducere.

Social ansvarlighed

FSC beskytter indfødte- og lokale befolkninger i skove verden over – lige fra samerne i Nordsverige til indianere i Sydamerika. I en FSC-certificeret skov er de indfødte sikret ret til at bruge skovene, som de altid har gjort. Der ansættes også lokale arbejdere, hvilket betyder, at lokalbefolkningen kan få en indtægt fra den skov, de bor ved, og samtidig mulighed for en uddannelse i skovdrift. Samtidig sikres de en fair løn, sikkerhedsudstyr og andre sociale rettigheder.

Desuden skal en procentdel af den samlede indtægt fra skoven bruges til at støtte lokalsamfundet. Det kan betyde støtte til skoler, infrastruktur, vandforsyning og lignende.

Økonomisk ansvarlighed

I en FSC-certificeret skov får skovejeren en ordentlig pris for sit træ og og fristes dermed ikke til at fælde og brænde skovene for at tjene hurtige penge. Derimod motiveres skovejerne til at drive skovene med omtanke for også i fremtiden at kunne tjene penge på den. På den måde kan også de kommende generationer få gavn af skovene samtidig med, at dyr og planter beskyttes.

Vores Natura konvolutter er alle FSC mærkede.

Se mere om FSC her og her

PEFC

PEFC er med over 251 millioner ha certificeret skov verdens største certificeringssystem for bæredygtig skovdrift. Med over hunderede af tusinder af skovejere, som har valgt at lade deres skov certificere efter PEFC’s bæredygtighedsnormer, forsætter PEFC med at være det foretrukne skovcertificeringssystem for små, ikke-industrielle privatejede skove.

 • Er skræddersyet til at håndtere de særlige behov hos familieskove og skove ejet af lokalsamfund, og bidrager dermed til at sikre eksistensgrundlaget for lokalsamfundene og udvikling af landdistrikter
 • Sætter de højeste standarder for certificering af bæredygtig skovdrift byggende på:
  • Opretholdelse eller forøgelse af biodiversiteten
  • Beskyttelse biologisk vigtig skovområde
  • Forbud mod konvertering af skov, udelukkelse af certificering af plantagedrift som er et resultat af konverteringer af skov
  • Forbud mod anvendles af de mest farlige kemikalier og GMO’er
  • Beskyttelse af arbejdstagernes rettigheder og velfærd, og fremme af den lokale beskæftigelse
 • Kræver virksomheder at påvise overensstemmelse med social-, sundheds -og sikkerhedskrav i Chain of Custody -certificering.

Læs mere om PEFC her

Svanemærke

Svanen er Nordisk Ministerråds miljømærke for nonfood produkter. Det viser, at varerne er blandt de mindst miljøbelastende i den pågældende varegruppe. Mærket sætter grænser for udledning af giftige stoffer og for indholdet af uønskede stoffer i varen.

Miljømærket gør det nemt og hurtigt at finde miljøvenlige produkter. Når et produkt er mærket med Svanen, er der garanti for:

 • Skrappe miljøkrav
 • Hensyn til sundhed
 • God kvalitet

Svanen er en frivillig ordning for producenter. Derfor kan der godt findes produkter, som lever op til miljømærkekravene uden at de bærer mærkerne. Som forbruger eller indkøber kan det dog være svært at finde ud af, hvilke varer det drejer sig om. Derfor er Svanen den nemme og sikre løsning, hvis du vil købe grønt.

Det afgørende er, at påvirke både produktion og forbrug i en mere miljøvenlig retning. Kravene til miljømærkede produkter går længere end miljølovgivningen og strammes hvert 4.-5. år. På den måde sikrer man, at niveauet er i top i takt med den generelle udvikling på området.

Læs mere om Svanemærket her