Postal information

Når du skal designe en konvolut eller trykket på en konvolut, og specielt hvis du planlægger en direct mail kampagne, er det en god idé at orientere sig om Post Danmarks anbefalinger vedrørende udformningen. Se Post Danmarks anbefalinger her

Bl.a. anbefales det, at man på breve til og med C5 format friholder de nederste 23 mm for tryk og på C4 friholder de nederste 65 mm. Dette er af hensyn til den stregkode, som anvendes i forbindelse med postsorteringen.

Yderligere er det vigtigt, at en afsenderadresse på forsiden ikke i den maskinelle postsortering kan forveksles med modtageradressen. I så fald kan brevet blive forsinket, da det i første omgang bliver sendt tilbage til afsenderen.