Brugsegenskaberne for konvolutter til maskinkuvertering er helt afgørende for problemfri kuvertering og dermed overholdelse af tidsfrister, omkostninger mm.

De vigtigste faktorer er:

Facon

InterMail Danmark A/S har udviklet en optimal facon, som kan anvendes på stort set alle kuverteringsmaskiner. Vores kuverteringskonvolutter anvendes problemfrit i store antal over hele Norden.

Papiret

Optimal kuvertering kræver, at papiret både har en god stivhed og at det ikke er for porøst af hensyn både til fugtningen i kuverteringsprocessen og af hensyn til åbningen af klappen, hvor denne foregår med sugere. Papiret, som vi anvender til kuverteringskonvolutter besidder netop de egenskaber, der gør konvolutterne velegnede til brug i kuverteringsmaskiner.

Klaplim

Ved maskinel kuvertering er det vigtigt, at limen ”lukker” hurtigt og at den er så tilpas kraftig, at det ikke er nødvendigt at lægge et tykt lag på klappen, idet der så er risiko for at den ved fugtningen flyder ud under klappen og dermed klæber sammen med den næste konvolut. Den lim, vi anvender har de optimale egenskaber og vi overvåger i produktionsprocessen nøje, at den beregnede lagtykkelse af limen overholdes og at limens brugsegenskaber til stadighed er i orden.

Limning af sideklapper

Det er yderst vigtigt at sideklapperne på konvolutter til maskinkuvertering er limet helt op. I modsat fald er der risiko for at tryksagen eller bilaget i kuverteringsprocessen hænger fast i en nedhængende sideklap og dermed stopper maskinen. Ved en udstrakt brug af dyser har vi sikret, at vi kan pålægge limen meget præcist på sideklapperne og dermed sikre, at de er limet helt op.

Indvendig friktion

Vi anvender vandbaserede farver til indertrykket. Dette medfører, at trykfarven lægger sig ovenpå papiret og frembringer en jævn og glat overflade med et minimum af friktion. Dette letter indføringen af tryksagen eller bilaget i modsætning til konvolutter, hvor der er anvendt spritbaserede trykfarver der medfører, at papirfibrerne ”rejser sig” og dermed øger friktionen.