Keep me posted

I december 2014 er der igangsat et europæisk initiativ for at sikre EU-borgeres ret til at bestemme kommunikationsformen mellem borger og offentlige myndigheder (Hospitalsvæsen, Kommune, Skat, Stat m.m.), borger og virksomheder (Banker, Forsikringsselskaber, Forsyningsselskaber (el, tele m.m.). Læs mere om kampagnen mere her.

Lignende lokale initiativer er i gang i England (Keepmeposteduk), Spanien (Yo decido como recibo), USA (Freedom to choose) og på vej i Belgien, Holland og Tyskland.