Investor relations

Formålet med InterMails Investor Relations-aktiviteter er at give markedsdeltagerne mulighed for at danne sig et fyldestgørende billede af InterMail som investeringsmål.

Aktieinformation

Stamdata, kursudvikling, aktiekapital og ejerforhold.

Aktionærportal

Adgang til aktionærportalen.

Finanskalender

Her findes fastsat finanskalender for nuværende regnskabsår.

Generalforsamling

Indkaldelse, samt præsentation af Generalforsamlinger.

Investorkontakt

Aktionærer, analytikere, investorer samt andre interessenter, der har spørgsmål til InterMail og selskabets forretningsområder, er velkomne til at kontakte os.

Pressebilleder

Download fotos til pressebrug.

Pressekontakt

Vi prioriterer kontakt med pressen højt. Har du brug for baggrundsviden, udtalelser eller ønsker du et interview , er du velkommen til at kontakte os.

Regnskaber

Her kan årsrapport, samt delårsrapport downloades. Se også tidligere års- og delårsrapporter. 

Selskabsledelse

Samspil med aktionærer og andre interessenter. Bestyrelsens sammensætning og arbejde. Direktionen. Vederlag, mangfoldighed og vedtægter.

Selskabsmeddelelser

Her findes alle selskabets meddelelser offentliggjort i indeværende regnskabsår, samt tidligere års selskabsmeddelelser.

Selskabsstruktur/CVR

Oversigt over selskabsstruktur, samt CVR nr.

Investor relations

InterMail overholder den gældende lovgivning og de oplysningsregler, der gælder for selskaber noteret på NASDAQ OMX Copenhagen, omxgroup.com

Meddelelser er enten planlagte, såsom årsrapporter eller delårsrapporter, rutinemæssige som f.eks. oplysninger om insiderhandel eller ad hoc-meddelelser om f.eks. organisatoriske ændringer. InterMail offentliggør alle oplysninger, som ifølge gældende lovgivning anses for relevante for aktiekursen. Alle meddelelser, rapporter og selskabsmeddelelser offentliggøres på dansk. Alle nyheder, der betragtes som kursfølsomme, offentliggøres via lovpligtige selskabsmeddelelser. Meddelelser offentliggøres via NASDAQ OMX Corporate News Service. Meddelelserne bliver snarest muligt herefter tilgængelige på www.intermail.com

Alle aktionærer inviteres til generalforsamlingen og kan stille forslag til dagsordenspunkter, stille spørgsmål før og på generalforsamlingen og stemme på forslagene. InterMail ønsker en åben og kontinuerlig dialog med selskabets aktionærer, potentielle investorer og offentligheden i øvrigt.