Investor Relations

Formålet med InterMails Investor Relations-aktiviteter er at give markedsdeltagerne mulighed for at danne sig et fyldestgørende billede af InterMail som investeringsmål.

Dette sikres ved at give nuværende og potentielle investorer faktuel, relevant og forståelig information om InterMails forretningsmæssige og økonomiske resultater. Vi tilstræber at kommunikere let tilgængeligt, proaktivt og åbent.

InterMail overholder den gældende lovgivning og de oplysningsregler, der gælder for selskaber noteret på NASDAQ OMX Copenhagen, omxgroup.com

Kommunikationsprincipper

Meddelelser er enten planlagte, såsom årsrapporter eller kvartalsrapporter, rutinemæssige som f.eks. oplysninger om insiderhandel eller ad hoc-meddelelser om f.eks. organisatoriske ændringer. InterMail offentliggør alle oplysninger, som ifølge gældende lovgivning anses for relevante for aktiekursen. Alle meddelelser, rapporter og selskabsmeddelelser offentliggøres på dansk.

Alle nyheder, der betragtes som kursfølsomme, offentliggøres via lovpligtige selskabsmeddelelser. Meddelelser offentliggøres via NASDAQ OMX Corporate News Service. Meddelelserne bliver snarest muligt herefter tilgængelige på www.intermail.com

Alle aktionærer inviteres til generalforsamlingen og kan stille forslag til dagsordenspunkter, stille spørgsmål før og på generalforsamlingen og stemme på forslagene.

InterMail ønsker en åben og kontinuerlig dialog med selskabets aktionærer, potentielle investorer og offentligheden i øvrigt.

Vi har hjulpet en lang række virksomheder