Hvad er Microsoft .NET, og hvordan bruger vi det?

Microsoft .NET er en strategi til at forbinde systemer og informationer, så mennesker kan kommunikere og samarbejde mere effektivt. NET-teknologien er integreret og er i dag kernen i alle Microsofts produkter.

RelationPlus® arkitekturen bygger på mulighederne ved objektorientering, som er en central del inden for .NET og følger Microsofts retningslinjer og regler for systemudvikling.

En almindelig definition af et rammesystem er, at det er en samling af genanvendelige designs og koder, som understøtter udviklingen af et program. Der er forskellige fordele ved at basere sin udvikling på et rammesystem. Nogle af de mest centrale er:

  • Opbygning i moduler
  • Genanvendelighed
  • Mulighed for udvidelse
  • Enkel udvikling
  • Enkel vedligeholdelse
  • Struktur og overblik

 

 MicrosoftNET_web

Arkitekturen består af forskellige dele med præsentationslaget i toppen og datalaget nederst og med en sikkerhed, der går igennem hele strukturen. Rent konceptuelt kaldes det en trelagsarkitektur, som er meget almindelig inden for moderne applikationsudvikling.

Vi benytter os af Microsoft .NET framework 4.0, C# som sprog i vores rammesystem og i vores applikationer, XML-skema til definition af grænseflader, Microsoft SQL-Server 2012 til databasehåndtering og Visual Studio 2012 som udviklingsværktøj.