Modulbaserede applikationer

Generelt

RelationPlus® applikationen indeholder et antal moduler, for eksempel Kunde- og Kampagnemodulerne. Hvert modul har en grundlæggende grafisk profil, som er fælles og som genfindes i hele applikationen.

Med den nyeste .NET framework blev der introduceret en del nye komponenter, som vi har tilpasset for at fremskynde udviklingsarbejdet, og som vi genanvender mest muligt.

Nedenfor følger en beskrivelse af systemet i den standardiserede funktionalitet, som går igennem hele applikationen:

Navigationsmenu

RelationPlus® benytter samme navigationsprincipper som bl.a. flere af Microsofts produkter. Øverst i applikationen findes en menulinje kaldet ”Ribbon”, som giver hurtig adgang til store dele af applikationen.

menu Modulbaserad applikation

Forskellige funktioner/valg vises ved hjælp af forskellige ikoner og er grupperet efter funktionalitet. Ikonerne kan være aktive eller inaktive, afhængigt af brugerens autorisation og rettigheder eller afhængigt af fx et underliggende objekts egenskaber eller status.

Strukturen i applikationens web-sider

Der findes forskellige typer web-sider, som bruges til at vise informationen. De er opdelt i applikationssider og dialogsider.

Applikationssider bruges til at vise både generelle og detaljerede informationer, og de udgør den væsentligste sidetype i applikationen. Indholdet i menulinjen ændres afhængigt af, hvilket modul der vælges i ribbon-menuen.

Til visse informationer bruges dialogsider, som er enklere sider uden egen menulinje. De åbnes i et separat vindue, og størrelsen er generelt mindre. Når en dialogside åbnes, deaktiveres den bagvedliggende side og kan ikke opdateres.

Lister

 • Alle lister understøtter kolonnesortering.
 • Man kan centralt for hele applikationen bestemme antallet af rækker, som hver liste viser.
 • Når man klikker på den ønskede kolonne, sorteres dataene i listen.
 • Hvis listen indeholder flere poster end det antal, der er bestemt centralt, aktiveres sidevisningen, og der er mulighed for at bladre.
 • En liste kan indeholde links og klikbare ikoner, som leder brugeren videre til detaljerede informationer.
 • Indhold i lister kan som standard eksporteres til Excel.

Validering af data

Alle felter i applikationen, som er markeret med fed skrift, er obligatoriske, og man kan ikke gemme informationerne, hvis de ikke er udfyldt. Disse felter er også svagt gule i indtastningsformularen.

Et pop-up vindue med en fejlmeddelelse aktiveres i applikationen med besked til brugeren, hvis der er udført en handling, der ikke er tilladt, og i visse tilfælde hvilke foranstaltninger der skal træffes. På denne måde har brugeren kontrol over, hvad der er tilladt og ikke er tilladt.

Centrale indstillinger

Nogle indstillinger kan indstilles centralt, så de gælder for hele applikationen. Følgende valg foretages i grænsefladen:

 • Understøttelse af forskellige sprog, fx svensk, dansk, norsk og engelsk.
 • Antal poster/sider for datalister, fx er standard sat til 50 poster.
 • Start-dashboard

Følgende valg foretages ved installationen:

 • Visning af kundenavn, fx følgende format, der er sat som standard: BusinessName, FirstName, LastName.
 • Formatering af valuta, fx vis ikke mere end 2 decimaler
 • Visning af symbol for valuta, fx som ”kr” som standard
 • Formatering af dato, fx uden tid/sekunder
 • Formatering af tal, fx vis ikke mere end 2 decimaler

Individuelle indstillinger

Det er muligt at foretage en individuel ændring af nogle af de indstillinger, der er sat som centrale fælles værdier for hele applikationen.

Denne release af RelationPlus® understøtter:

 • Indstilling af sprog; brugeren kan ved logon vælge det sprog, som skal benyttes til ledeteksterne på grænsefladen
 • Antal rækker i lister; brugeren kan på sin profil indstille, hvor mange rækker der skal vises, inden der skiftes side