Ved at basere dit udtræk på både demografi, kundens adfærd og situation kan du anvende din viden til at kommunikere bedre og mere relevant med dine kunder.

Vi oplever, at virksomheder generelt bevæger sig fra at benytte udifferentieret markedsføring til ikke bare at bruge koncentreret markedsføring ved at kommunikere med udvalgte segmenter, men bevæger sig helt ned i én-til-én markedsføring med udvalgte kunder.

Individer har altid en række fællestræk, som binder dem sammen. Typisk fordi de har fælles interesser, præferencer og behov. Men du kan selvfølgelig også vælge andre parametre, at segmentere din kundegruppe efter.

Når vi benytter RFM-modellen deler vi kunderne op i segmenter, alt efter hvor frekvent de handler og hvor meget, de handler for.

Vores_loyalitetslosninger_RFM-modellen

På den måde får vi et godt overblik over, hvilke kunder vi skal bearbejde mere, hvilke kunder, vi ikke behøver bearbejde så meget, fordi de i forvejen er loyale, men også hvilke kunder vi helt bør undlade at kommunikere med, fordi de ikke er lønsomme for os, og sikkert heller aldrig bliver det.

Vores CRM-system i Relation Plus indeholder de funktioner, du behøver for selv at definere, segmentere og skabe udtræk til dine kampagner. Gennem skemalægning af tilbagevendende aktiviteter eller gennem analyse af kundernes egen adfærd, kan Relation Plus generere løbende udtræk – helt automatisk.

Ved at basere dit udtræk på både demografi, kundens adfærd og situation kan du anvende din viden til at kommunikere bedre og mere relevant med dine kunder. Med en intelligent segmentering får du øget relevans. Med øget relevans i din kommunikation, får du bedre effekt.