Jo mere du ved om dine kunder, desto bedre kan du kommunikere med dem. Hvilket igen giver dig stærkere relationer til dine kunder.

Vores loyalitetsprogram RelationPlus giver dig et samlet overblik over din kundedatabase og hjælper dig til et målrettet arbejde mod dine mest attraktive kunder og emner. Du får et tydeligt billede over hver enkelt kunde og kan målrette ressourcer og gennemføre indsatser ud fra kundens stadier i kundelivscyklen (CLC). Foruden at gemme, selektere og analysere din database, kan du gennemføre aktiviteter, som forlænger og styrker jeres relation og giver dig mere loyale kunder.

Via en ”Min side”-funktion kan dine kunder selv opdatere sine informationer. Gennem skemalægning af tilbagevendende aktiviteter skaber du en automatik, som fremmer dialogen. Derudover skaber værktøjet også rapporter, som giver din virksomhed et godt grundlag at træffe beslutninger udfra.

Loyalitetsprogram - StroedeRalton

 

Fordele med RelationPlus

  • RelationPlus hjælper dig med at skabe og beholde lønsomme kunderelationer og udnytter det fulde potentiale af din kundedatabase.
  • Med RelationPlus tilpasser du din kommunikation og markedsføring efter individets behov og interesse. Du kan forandre dine budskaber efterhånden som kundens behov forandres og du kan tilbyde produkter, som passer ind i kundens aktuelle købsmønster.
  • RelationPlus tager hånd om dine udsendelser (fysiske som digitale), din responshåndtering og din rapportering. Du får et markedsføringsværktøj, der samler og koordinerer dine budskaber i alle kanaler til hver enkelt kunde. At kommunikere med kunden i hans foretrukne kanal øger både effekten og responsen.
  • Via ”Min side” kan du involvere dine kunder til at fortælle om sig selv og sine interesser. Det hjælper dig yderligere til at sende det rigtige budskab til den rigtige målgruppe på det rigtige tidspunkt i den kanal, kunden selv foretrækker.
  • Med rapporteringsværktøjet i RelationPlus får du det totale overblik, og kan direkte koble din markedsføringsindsats med dine resultater, og dermed se din ROMI.
  • Analysefunktionen gør dig i stand til at identificere tydelige mønstre i din kundedatabase. Disse mønstre gør dig f.eks. i stand til at opdyrke tvillinger, som har uudnyttet potentiale. Og du kan hverve nye kunder, som har de rette forudsætninger for at blive lønsomme.
  • RelationPlus er medie-uafhængig og du kan dermed kommunikere med din kunder i præcis den kanal, både kunden og du foretrækker – online såvel som offline – via sms, email, App’s, hjemmesider samt fysiske breve og DM-kampagner.
  • Med RelationPlus får du en modulbaseret og fuldt fleksibel løsning, hvor du kun betaler for de funktioner og den kapacitet, som du behøver. Samtidig får du trygheden ved, at du altid kan bygge videre, når du får brug for det.

Multi-purpose blank box

stregStroedeRalton står bag nogle af Skandinaviens største og bedste DM-, relations- og loyalitetsprogrammer. Vi kommunikerer med mere end 100 mio. modtagere hvert år. Erfaringerne konverterer vi til Best Practice, som vi proaktivt giver dig som kunde. På den måde sikrer vi, at du får den bedste løsning på din udfordring. Vores erfarenhed anvender vi også til at sikre, at projektet bliver gennemført så effektivt som muligt.