Undersøgelser fra Harvard Business School viser, at virksomheder, der bruger avancerede analyser i markedsføringen, er mere fremgangsrige sammenlignet med kunder, der ikke gør.

Din egen database er noget af det vigtigste, du har. Den kan du nemlig analysere og dermed bruge til at træffe de rigtige beslutninger om, hvilke kunder du skal fokusere på, og hvilke kunder, der er ulønsomme for dig. Og jo mere relevant information, du har om dine kunder, desto mere træfsikker bliver din individuelle kommunikation.

Start fx med basis-information som hvor og hvordan de bor, deres alder, om de har børn, hvilke kampagner, der tiltaler dem og hvilke kanaler, de foretrækker. Fortsæt med at bygge modeller, som forudser kundernes adfærd, hvilke kunder, som har størst potentiale eller som du har størst risiko for at miste.

Analysefunktionen i Relation Plus sætter dig i stand til at identificere klare mønstre blandt dine kunder. Den viden kan du bl.a. bruge til at identificere ”tvillinger” i din kundedatabase med uudnyttet potentiale. Dermed kan du hverve kunder, som du på forhånd ved er profitable.

Købsadfærd

I en overskuelig oversigt får du overblik over, hvilke kunder som har handlet, hvor meget de har handlet for og hvornår (se også RFM modellen). Denne information giver dig værdifuld viden om hvilke tilbud og budskaber, du skal kommunikere til hvilke kunder.

 Vores_loyalitetslosninger_RFM-modellen

Beregning af kundens livstidsværdi

Vi gennemgår hvert segment og beregner retention, længde af kundeforholdet og livstidsværdi. Det giver dig et overblik over, hvilket potentiale din kunde-portefølje faktisk har!

Evaluering af bonusprogram

Evaluer dit eksisterende bonusprogram, det er en god kontrolforanstaltning for at sikre, at du får den forventede effekt. Får du de mer-køb du ønskede? Får du øget aktivitet?

Evaluering af kampagner

Vi drager konklusioner og giver dig anbefalinger, som kan hjælpe dig i forbindelse med dine kommende kampagner. Vi tilbyder på kvantitative og kvalitative målinger af dine kundeaktiviteter. Resultatet giver dig information om, hvor dialogen med din kunde kan forbedres, og hvilke aktiviteter, der giver størst respons.

Automatiserede analyser

Jo mere af analyseprocessen der er automatiseret, desto mere tid kan du bruge på de analyser og beslutninger, der for alvor giver dig et forspring i forhold til konkurrenterne.

Vi hjælper dig hele vejen

For at kunne samle ny viden og lære af dine erfaringer kræver det, at du lytter til den respons, du får fra kunderne. Vi har forskellige analyse-pakker, med fokus på lønsomhed og loyalitet, som giver dig mulighed for at agere på viden og dermed evaluere dine aktiviteter.

Vi giver dig råd om hvilke analyser, som er mest relevante i den aktuelle situation. Alle analyser afsluttes med anbefalinger om, hvordan resultatet kan anvendes i din fremtidige kundedialog.