Collage

Overskud før skat på 5,0 mio. kr. i 1. kvartal 2014/15 og fortsat forventning til positivt helårsresultat

”I 1. kvartal 2014/15 har vi opnået et tilfredsstillende resultat med et overskud før skat på 5,0 mio. kr., hvilket er en fordobling af resultatet før skat i forhold til samme periode sidste år. Kunde- og ordretilgangen har været positiv, særligt indenfor den digitale forretning. Vi monitorerer fortsat markedet for konvolutter tæt og vil løbende tilpasse os markedsforholdene. På baggrund af udviklingen i første kvartal fastholder vi vores forventninger om et positivt helårsresultat”, siger CEO Jens Knudsen.

Generalforsamlingen forløb også rigtig fint med god interesse fra aktionærerne.