årets_virksomhed_2014_SH_web

27. november 2014 havde InterMail/StroedeRalton fornøjelsen af at være nomineret til årets virksomhed i Brøndby Kommune. Vi bor godt nok i Hvidovre lige uden for kommunegrænsen til Brøndby, men vi har igennem mange år haft et godt samarbejde med jobcenteret i Brøndby Kommune, hvor vi løbende har mellem 5-10 praktikanter i arbejde. En rigtig god mulighed for indslusning på arbejdsmarkedet for praktikanterne, hvoraf nogle ender med fast beskæftigelse hos os. Andre kommer videre i andre virksomheder efter en forhåbentlig god oplevelse af at være blevet vel modtaget her og af at have oplevet en professionel arbejdsplads.

En stor tak til især Iraj Mirmojtahedi og Torben Christensen for deres daglige indsats med dette arbejde, der har stor positiv, personlig betydning for alle implicerede praktikanter og samtidigt er en stor gevinst for vores selskab.

Vandt vi så prisen som årets virksomhed i Brøndby Kommune??

Nej, men det var heller ikke så afgørende. Prisen gik til Brøndby IF, en kulturbærende institution i Brøndby Kommune.

På billedet fra overrækkelsen på Rådhuset ses Iraj, Jens og Torben med Borgmester Ib Terp samt Rikke Stensdal Sander, konsulent i jobcenteret i Brøndby Kommune.