Fremstilling af konvolutter er ikke generelt forbundet med miljømæssige problemer

Alligevel er det en vigtig parameter for os at arbejde med alle grene af vores virksomhed ud fra en miljømæssig vinkel, for hele tiden at optimere og sætte os nye mål med hensyn til ressourceindsats og -forbrug.

Miljømålsætninger

Det er vores overordnede målsætning, at vi skal:

 • Overholde gældende lovgivning
 • Kildesortere vores affald
 • Reducere de samlede mængder af makulatur
 • Reducere el-forbruget

 

Miljøforhold råvarer

Vi er meget opmærksomme på, at de råvarer vi anvender, opfylder vores miljøkrav:

 • Det papir vi anvender, skal være enten ECF (elementary chlorine free) eller TCF (totally chlorine free)
 • Det papir vi anvender, skal opfylde kriterierne for mindst ét af de anerkendte miljømærker

 

Vores trykkerier arbejder efter ISO 14001

Det er vores politik at arbejde i overensstemmelse med alle gældende love, regulativer og interne regler indenfor miljø og arbejdsmiljø. Vi arbejder aktivt for løbende at forbedre vores miljø- og arbejdsmiljøindsats ved at opstille mål, som rækker længere end overholdelse af miljø og arbejdsmiljølovgivningen, for derigennem at kunne fremstå som en innovativ, kompetent og attraktiv samarbejdspartner.

Det er vores miljø-, arbejdsmiljø- og kvalitetspolitik at imødekomme vores interessenters krav og forventninger ikke blot til produkterne, men til alle områder, vi har en væsentlig påvirkning og indflydelse.

Vi vil hele tiden følge nøje med i nye og bedre teknologier, samt i markedsudviklingen, for derved at forsøge at være på forkant med udviklingen i alle faser til gavn for både vores kunder, miljøet og os selv.

Vi vil sikre et trygt arbejdsmiljø for vores ansatte, skabe den rette miljøprofil overfor for vores interessenter og samtidig opfylde kundernes krav med et fejlfrit produkt til den aftalte tid.

Konvolutfabrikken i Oskarshamn, Sverige

Vores konvolutfabrik har som mål at være Sveriges mest offensive og fremtidsorienterede konvolutfabrik. Det betyder, at vi investerer i konstante forbedringer i produktionen med hensyn til kvalitet, kapacitet og ikke mindst miljøforbedringer.

Vi genvinder alt vores overskudspapir, ligesom vi genanvender den varme, konvolutmaskinerne producerer til at opvarme vores lokaler.

Hvad angår trykfarver og rengøringsmidler, tager vi hånd om alt. Intet kommer i afløbet eller ledes ud på anden vis. Vore trykvalser rengøres med bikarbonat og vandopløseligt rengøringsmiddel. I dag er både trykfarver og lim vandbaseret og ligesom vores papir er det også miljøvenligt.

Siden 2006 har fabrikken været certificeret med ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 samt AFS 2001:1, og derudover er vi Svanemærkegodkendt, licensnr. 314 007.

Vores miljøkrav

 • Vandbaserede, vegetabilske trykfarver
 • Vandbaseret lim
 • Miljøvenlige kemikalier i repro
 • Miljøvenlige papirkvaliteter
 • Ca. 25% af vores konvolutter leveres i emballage med højt indhold af genbrugsmaterialer
 • Rengøring er baseret på bikarbonat eller andre miljøvenlige rengøringsmidler
 • Genanvending af spildfarver
 • Ingen udslip i luft eller afløb
 • Papiraffald genanvendes
 • Maksimal udnyttelse af energi via vores genanvendelse af luft og varme fra maskinerne
 • Varigt affald kildesorteres og genanvendes eller deponeres