Falck Secure valgte i 2008 at lægge sin printforretning hos StroedeRalton på grund af vores brede kompetencer indenfor kundekommunikation, leverancesikkerhed og præcision. Samarbejdet har hvert år udviklet sig, og i dag sikrer StroedeRalton, at Falck Secure løbende kan kommunikere med sine flere millioner kunder.

Om Falck

Falck koncernen blev grundlagt i København i 1906 og er i dag repræsenteret i 46 lande på fem kontinenter indenfor 4 forretningsområder: Assistance, Redning, Healthcare og Safety Services. Koncernen har mere end 32.000 ansatte og omsætter for ca. 13 milliarder kr.

Falck Secure Corporation har siden 2010 været en del af Falck koncernen og har omfattende erfaring med forebyggelse af tyveri, registrerings- og forsikringskoncepter. Falck hjælper sine kunder i hele Norden med at forebygge, begrænse og udbedre skader efter tab af kundens ejendom ved at levere tryg og sikker service døgnet rundt.

Falcks udfordringer

Johanna Ahlberg, Markedschef i Falck har bl.a. ansvar for DM-kommunikationen og de andre udsendelser, som forsendes. Foruden DM-kampagner sender man løbende printkommunikation i form af fornyelser samt forsendelser indeholdende bestilt materiale. Om at have fokus på hele processen forklarer Johanna: ”Vi stræber hele tiden efter at kommunikere i overensstemmelse med vores værdi ”Tryghed i hverdagen” til vores kunder og partnere. Det betyder, at modtageren altid skal modtage det, de har bestilt i rette tid og på rette måde. Al vores kommunikation skal gennemsyres af tryghed og sikkerhed, så det er yderst vigtigt, at vores kunder og partnere får samme oplevelse og følelse gennem vores udsendelser. Dette stiller naturligvis vældigt høje krav til vores leverandører”.

Samarbejdet med StrodeRalton

”I dag sender Falck forsendelser ud i hele Norden, både alene og sammen med vores partnere. Udover kampagner, så lander vi på ca. to millioner printede udsendelser om året. Vores materiale findes på alle de nordiske sprog og vi har en stor variation i både materiale og brevskabeloner, for at tilgodese vores partneres og kunders ønsker. Vi har gennem årene, sammen med StroedeRalton, arbejdet hårdt på at forædle og strømline processerne til at være så nordiske som muligt, men man skal ikke fornægte, at det stadig indebærer en vis lagerbeholdning og en stor del logistisk timing. Alt skal køre problemfrit i alle processer, det er ikke et alternativ at noget skulle gå galt i slutprocessen, så det overvåger vi meget nøje”, siger Johanna Ahlberg.

StroedeRaltons ansvar er at tilbyde et trygt og fleksibelt produktionsflow, som passer til Falck Secure’s koncept og virksomhed. StroedeRalton leverer tjenester indenfor fysisk DM-produktion, løbende ad hoc kampagner, levering af tryksager og projektledelse.

Vi administrerer og sikrer kvaliteten af adressefiler som kommer fra Falcks system, håndterer tekstfletning både i løbende- og kampagnemailings, postsortering og tilbagemelding på nøgle id.

Vi producerer og trykker diverse kampagnemateriale, fakturaer, rykkerpåmindelser, nøglebrik-fornyelser, tilbud, serviceindkaldelser, velkomstbreve. Og så står vi for maskinel kuvertering, manuel pakning af mapper med diverse indhold og lageropbevaring. Udsendelserne sker løbende hver uge.

”For os er det meget vigtigt at have en hurtigttænkende, fleksibel, tryg og stabil leverandør med et vældigt højt serviceniveau – som forstår vigtigheden af den rette kommunikation på rette tid”, siger Johanna Ahlberg, Markedschef i Falck. ”Vi har et fantastisk samarbejde med vores Account Manager hos StroedeRalton, hvor vi sammen stræber efter konstant at udvikle og forbedre vores udsendelser og rutiner. At få al den kompetence samlet på ét sted, sammen med leveringssikkerhed og stor dedikation indebærer en stor tryghed for os. Det er grunden til at vi kan formidle følelsen af ”Tryghed i hverdagen” gennem vores udsendelser”.